Dnes je Utorok, 25. jún 2019

CORADO - IS, s.r.o.

DETEKTÍVNA SLUŽBA

Poskytované bezpečnostné služby

Detektívna služba

V rámci poskytovania detektívnej služby ide najmä o tieto činnosti:

 • hľadanie osoby na pohybe, hľadanie nezvestných osôb a osôb vyhýbajúcim sa akýmkoľvek spôsobom právnej povinnosti
 • hľadanie pobytu fyzických a sídla právnických osôb, hľadanie majetku, preverenie pravosti identifikačných znakov motorového vozidla a údajov deklarovaných k jeho pôvodu
 • zisťovanie informácií rôzneho druhu
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch

Odborná príprava a poradenstvo

Každý mesiac sa koná školenie – odborná príprava a poradenstvo, ktoré je zamerané na:

 • na výkon strážnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby
 • prípravu na výkon detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby

Školenie je určené:

 • pre osoby, ktoré budú vykonávať fyzickú ochranu alebo pátranie
 • pre osoby poverené výkonom odbornej prípravy a poradenstva
 • pre prevádzkovanie bezpečnostnej služby
 • pre ďalšie osoby stanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti, u ktorých sa vyžaduje držba preukazu odbornej spôsobilosti a pre osoby, ktoré sú už držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti

Prečo si vybrať Corado

28 rokov na trhu bezpečnostných služieb
Dlhoročná dôvera klienta
Záruka kvality

© Corado - všetky práva vyhradené. Stránky neprešli jazykovou úpravou
Realizácia Webworks a Era Web Solutions