Dnes je Utorok, 25. jún 2019

CORADO - IS, s.r.o.

DETEKTÍVNA SLUŽBA

Odborná príprava a poradenstvo

Ustanovenie § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ).

Z dôvodovej správy

Odbornou prípravou a poradenstvom je príprava na výkon strážnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a príprava na výkon detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

Cieľové skupiny

Osoby, ktoré budú vykonávať fyzickú ochranu alebo pátranie, osoby poverené výkonom odbornej prípravy a poradenstva , pre prevádzkovanie bezpečnostnej služby a pre ďalšie osoby stanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti, u ktorých sa vyžaduje držba preukazu odbornej spôsobilosti a pre osoby, ktoré sú už držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti.

Odborná príprava a poradenstvo je:

 1. príprava na výkon strážnej služby
  • Špecializovaná odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu S ( pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania ) sa vykonáva v rozsahu:
   1. Základy právneho poriadku Slovenskej republiky 3 hodiny
   2. Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 3 hodiny
   3. Všeobecné záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 10 hodín
   4. Základy trestného práva 8 hodín
   5. Základy kriminalistiky 6 hodín
   6. Zákon o priestupkoch a správny poriadok 5 hodín
   7. Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Železničnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 8 hodín
   8. Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov 6 hodín
   9. Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov 12 hodín
   10. Zdravotná príprava 4 hodiny
   11. Požiarna príprava 5 hodín.
  • Špecializovaná odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu P ( pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov ) sa vykonáva v rozsahu:
   1. Základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín
   2. Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny
   3. Všeobecné záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 15 hodín
   4. Základy trestného práva 8 hodín
   5. Základy kriminalistiky a kriminológie 6 hodín
   6. Zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín
   7. Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Železničnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe 10 hodín
   8. Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov 8 hodín
   9. Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov 12 hodín
   10. Zdravotná príprava 4 hodiny
   11. Požiarna príprava 4 hodiny
   12. Manažment ( starostlivosť o zákazníka, komunikácia, základné pracovnoprávne vzťahy ) 6 hodín.
  • Odborná príprava na skúšku v skrátenej forme pre osoby, ktoré sú už držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti sa vykonáva v rozsahu:
   1. Všeobecne záväzné právne predpisy o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 10 hodín
   2. Základy trestného práva 5 hodín
   3. Teória taktiky techniky vykonávania zásahov 5 hodín
   4. Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov 10 hodín
 2. príprava na výkon detektívnej služby
  • tak ako je to uvedené v príprave na výkon strážnej služby
 3. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
 4. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby

Prečo si vybrať Corado

28 rokov na trhu bezpečnostných služieb
Dlhoročná dôvera klienta
Záruka kvality

© Corado - všetky práva vyhradené. Stránky neprešli jazykovou úpravou
Realizácia Webworks a Era Web Solutions