Dnes je Nedeľa, 22. september 2019

CORADO - SOAT, s.r.o.

STRÁŽNA SLUŽBA

CORADO - SOAT – chránime Vás i Váš majetok

Spoločnosť CORADO - SOAT, spol. s r.o., Párovská 2, Nitra je realizátorom komplexného integrovaného bezpečnostného servisu v Slovenskej republike a elektronických bezpečnostných systémov v kooperácii so svojou dcérskou spoločnosťou CORADO – Elektrik, s.r.o.

CORADO - SOAT, spol. s r.o. je špecializovanou bezpečnostnou spoločnosťou s 29 ročnou históriou a tradíciou kvalifikovaných služieb dosahujúcich európsky štandard.

Dlhoročná dôvera klienta

 • Súkromná bezpečnostná spoločnosť CORADO-SOAT, spol. s r.o. vznikla v roku 1990.
 • V roku 1996 sa stáva zakladajúcim členom ZOMO – Združenia ochrany majetku a osôb na Slovensku.
 • V roku 2002 pridruženým členom Co ESS – Konfederácie Európskeho bezpečnostného servisu so sídlom v Bruseli.
 • V roku 1998 bola spoločnosti udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 001057.
 • V roku 2005 splnila kvalitatívne parametre získaním Certifikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2000 v oblasti strážna služba, od roku 2009 Certifikát systému manažérstava kvality podľa novej normy EN ISO 9001:2008, od roku 2017 Certifikát systému manažérstva kvality podľa novej normy EN ISO 9001:2015
 • V roku 2006 spoločnosť splnila podmienky pre Priemyselnú bezpečnosť Národného bezpečnostného úradu SR, splnila aj v roku 2011 a posledne v roku 2016.
 • V roku 2013 bola spoločnosti udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000620.

Komplexný bezpečnostný servis je zameraný na:

 • priemyselné produkčné podniky a priemyselné parky
 • podniky vyžadujúce zvláštny bezpečnostný režim
 • nákupné centrá a obchodné reťazce
 • peňažné ústavy
 • ochranu súkromného majetku
 • zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí

Prečo si vybrať Corado

28 rokov na trhu bezpečnostných služieb
Dlhoročná dôvera klienta
Záruka kvality

© Corado - všetky práva vyhradené. Stránky neprešli jazykovou úpravou
Realizácia Webworks a Era Web Solutions