Prečo MY

sbska nitra corado soat

Profesionálne služby v oblasti zabezpečenia ochrany majetku a osôb !

Komplexný bezpečnostný servis zameraný na:

 • priemyselné produkčné podniky a priemyselné parky
 • ochrana objektov formou PCO
 • nákupné centrá a obchodné reťazce
 • peňažné ústavy
 • ochranu súkromného majetku
 • zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí
bezpecnostna sluzba nitra

CORADO - SOAT – naše prednosti

Spoľahliví zamestnanci

zamestnávame bezúhonných, spoľahlivých, fyzicky a psychicky schopných zamestnancov a kladieme dôraz na pravidelný výcvik

Vlastná rádiová sieť

disponujeme vlastnou rádiovou sieťou

Profesionálne vybavenie

profesionálne technické vybavenie

Technická kontrola služieb

vykonávame technickú kontrolu služieb, ktorú realizujeme elektronickým obchôdzkovým systémom a jeho vyhodnocovaním prostredníctvom PCO

Pravidelná kontrola kvality

realizujeme fyzickú kontrolu výkonu stráženia, v pravidelných i náhodných kontrolách poverenými kvalifikovanými zamestnancami

DSC_8158

CERTIFIKÁTY

 • v roku 1998 spoločnosti CORADO – SOAT, spol. s r.o. bola udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby
 • v roku 2004 majitelia a zároveň konatelia spoločnosti získali preverenie Národným bezpečnostným úradom SR na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Dôverné“ a v roku 2011 na stupeň utajenia „Tajné“
 • prevádzkový riaditeľ, vedúci zamestnanci, zamestnanci v správe, prepravnej a zásahovej skupiny a zamestnanci PCO sú držiteľmi osvedčenia NBÚ, podľa ktorého sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Dôverné“
 • od roku 2005 spoločnosť spĺňa kvalitatívne parametre získaním Certifikátu systému manažérstva kvality podľa najnovších noriem ISO 9001:2015 v oblasti strážna služba
 • od roku 2006 spoločnosť spĺňa podmienky pre Priemyselnú bezpečnosť NBÚ SR na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou na úrovni dôverné
 • v roku 2015 bol spoločnosti udelený Certifikát Zhody pre monitorovací systém 1Box   kedy firma spĺňa integračné riešenie v oblasti prevádzky, servisu dohľadového a poplachového centra pri poskytovaní monitorovacích služieb.
 • v roku 2018  spoločnosť splnila parametre pre získanie Certifikátu Dobrá Bezpečnostná Agentúra – ktorá je označením kvality poskytovaných služieb
 • v roku 2019 firma získala certifikát AAA Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti v oblasti ekonomickej kondície stability firmy. Certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ prínosne nakladá so svojimi vstupmi a efektívne ich mení na kvalitatívne výrobky a služby