Dnes je Utorok, 25. jún 2019

CORADO - SOAT, s.r.o.

STRÁŽNA SLUŽBA

Profesionálne bezpečnostné služby

Výkon služby fyzickej ochrany

V rámci služieb fyzickej ochrany zamestnanci vykonávajú tieto všeobecné činnosti:

 • výkon stráženia a ochrany zamestnancov, klientov a majetku
 • zamedzenie vniknutia nepovolaných osôb do stráženého objektu
 • ochranu vykladania a nakladania zásielok peňazí, cenností alebo tovaru podľa potreby odberateľa
 • vedenie kľúčového režimu, evidencie vozidiel, evidencie príchodu a odchodu zamestnancov
 • fyzickú kontrolu, ktorá spočíva v pravidelných i náhodných kontrolách výkonu služby poverenými zamestnancami
 • technickú kontrolu služieb realizovanú zavádzaním elektronického obchôdzkového systému a jeho vyhodnocovaním prostredníctvom PC a tiež audio-video systémom umožňujúcim monitorovanie dôležitých priestorov a následným vyhodnocovaním a konzultáciou priamo u klienta
 • ďalšie dohodnuté činnosti v zmysle zákona č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

Transporty peňažných hotovostí a cenností

 • služba realizovaná prostredníctvom špecializovanej prepravnej skupiny, ktorá pozostáva z kvalifikovaných, fyzicky i psychicky spôsobilých zamestnancov a je vybavená adekvátnymi vozidlami, spojovacou technikou, ochrannými prostriedkami
 • neodmysliteľnou súčasťou je kvalitná výzbroj a výstroj zamestnancov
 • majetok klienta pri tejto činnosti je krytý poistnou zmluvou

Ochrana objektov formou pultu centralizovanej ochrany (PCO)

 • monitoring objektov rôzneho charakteru nepretržitým 24-hodinovým dohľadom prostredníctvom vlastnej rádiovej siete a ďalších dostupných sietí v rámci celého územia Slovenskej republiky
 • v prípade narušenia objektu okamžitý výjazd a účinný zásah odborne aj fyzicky spôsobilej, moderne vyzbrojenej a vystrojenej zásahovej skupiny

Prečo si vybrať Corado

28 rokov na trhu bezpečnostných služieb
Dlhoročná dôvera klienta
Záruka kvality

© Corado - všetky práva vyhradené. Stránky neprešli jazykovou úpravou
Realizácia Webworks a Era Web Solutions