O nás

corado nitra sbs referencie a kontakt

CORADO - SOAT – chránime Vás i Váš majetok

 • Spoločnosť CORADO – SOAT, spol. s r.o., Párovská 2, Nitra je realizátorom komplexného integrovaného bezpečnostného servisu v Slovenskej republike a elektronických bezpečnostných systémov v kooperácii so svojou dcérskou spoločnosťou CORADO – Elektrik, s.r.o.

  CORADO – SOAT, spol. s r.o. je špecializovanou bezpečnostnou spoločnosťou s 30 ročnou históriou a tradíciou kvalifikovaných služieb dosahujúcich európsky štandard.

Kompletný
bezpečnostný servis

zasahove vozidlo corado nitra sbs dispecing

Dlhoročná dôvera klienta

 • Súkromná bezpečnostná spoločnosť CORADO-SOAT, spol. s r.o. vznikla v roku 1990.
 • V roku 1996 sa stáva zakladajúcim členom ZOMO – Združenia ochrany majetku a osôb na Slovensku.
 • V roku 2002 pridruženým členom Co ESS – Konfederácie Európskeho bezpečnostného servisu so sídlom v Bruseli.
 • V roku 1998 bola spoločnosti udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 001057.
 • V roku 2005 splnila kvalitatívne parametre získaním Certifikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2000 v oblasti strážna služba, od roku 2009 Certifikát systému manažérstava kvality podľa novej normy EN ISO 9001:2008, od roku 2017 Certifikát systému manažérstva kvality podľa novej normy EN ISO 9001:2015
 • V roku 2006 spoločnosť splnila podmienky pre Priemyselnú bezpečnosť Národného bezpečnostného úradu SR, splnila aj v roku 2011 a posledne v roku 2016.
 • V roku 2013 bola spoločnosti udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000620.
 • V roku 2019 spoločnosť získala Certifikát ISO/IEC 27001:2013 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti