O nás

corado nitra sbs referencie a kontakt

CORADO - SOAT – chránime Vás i Váš majetok

 • Spoločnosť CORADO – SOAT, spol. s r.o., Párovská 2, Nitra je realizátorom komplexného integrovaného bezpečnostného servisu v Slovenskej republike a elektronických bezpečnostných systémov v kooperácii so svojou dcérskou spoločnosťou CORADO – Elektrik, s.r.o.

  CORADO – SOAT, spol. s r.o. je špecializovanou bezpečnostnou spoločnosťou s 30 ročnou históriou a tradíciou kvalifikovaných služieb dosahujúcich európsky štandard.

Kompletný
bezpečnostný servis

zasahove vozidlo corado nitra sbs dispecing

Dlhoročná dôvera klienta

 • Súkromná bezpečnostná spoločnosť CORADO-SOAT, spol. s r.o. vznikla v roku 1990.
 • V roku 1996 sa stáva zakladajúcim členom ZOMO – Združenia ochrany majetku a osôb na Slovensku.
 • V roku 2002 pridruženým členom Co ESS – Konfederácie Európskeho bezpečnostného servisu so sídlom v Bruseli.
 • V roku 1998 bola spoločnosti udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 001057.
 • V roku 2005 splnila kvalitatívne parametre získaním Certifikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2000 v oblasti strážna služba, od roku 2009 Certifikát systému manažérstava kvality podľa novej normy EN ISO 9001:2008, od roku 2017 Certifikát systému manažérstva kvality podľa novej normy EN ISO 9001:2015
 • V roku 2006 spoločnosť splnila podmienky pre Priemyselnú bezpečnosť Národného bezpečnostného úradu SR, splnila aj v roku 2011 a posledne v roku 2016.
 • V roku 2019 spoločnosť získala Certifikát ISO/IEC 27001:2013 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
 • v roku 2019 spoločnosť získala hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti AAA
 • v roku 2019 spoločnosť získala Certifikát ISO/IEC 27001:2013 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
 • v roku 2020 Spoločnosti CORADO – SOAT, spol. s r.o. bola znovu predĺžená – udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 001514 v súlade so Zákonom č. 473/2005 Z.z.
 • Spoločnosť je zaradená v zozname hospodárskych subjektov podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov REG. č. 2020/01-PO-F1922
 • Spoločnosť je zapísaná v registri partnerov verejného sektora pod č. vložky: 29466
 • v roku 2020 spoločnosť získala Certifikáciu ISO 14001 ako aj Certifikáciu ISO 45001
 • spoločnosť CORADO-SOAT, spol. s r.o. je držiteľom poistného certifikátu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby až do výšky 5.000.000,00 €.
 • v roku 2021 sa spoločnosť stala držiteľom licencie Technickej služby PT 003177 v súlade so Zákonom č. 473/2005 Z.z.