Prečo MY

rychla zasahovka corado soat nitra

Profesionálne služby v oblasti zabezpečenia ochrany majetku a osôb !

Zabezpečenie ochrany:

 • Priemyselných produkčných podnikov
 • Nákupných centier a obchodných reťazcov
 • Peňažných ústavov
 • Na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
 • Prostredníctvom vzdialeného monitoringu
 • Objektov formou PCO
 • Súkromného majetku
corado preco my strazna sluzba

CORADO - SOAT – naše prednosti

Spoľahliví zamestnanci

zamestnávame bezúhonných, spoľahlivých, fyzicky a psychicky schopných zamestnancov a kladieme dôraz na pravidelný výcvik

Vlastná rádiová sieť

disponujeme vlastnou rádiovou sieťou

Profesionálne vybavenie

profesionálne technické vybavenie

Technická kontrola služieb

vykonávame technickú kontrolu služieb, ktorú realizujeme elektronickým obchôdzkovým systémom a jeho vyhodnocovaním prostredníctvom PCO

Pravidelná kontrola kvality

realizujeme fyzickú kontrolu výkonu stráženia, v pravidelných i náhodných kontrolách poverenými kvalifikovanými zamestnancami

sbs corado - sukromna bezpecnostna sluzba nitra

CERTIFIKÁTY

 • v roku 1998 spoločnosti CORADO – SOAT, spol. s r.o. bola udelená licencia na prevádzkovanie strážnej služby
 • v roku 2004 majitelia a zároveň konatelia spoločnosti získali preverenie Národným bezpečnostným úradom SR na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia “Dôverné” a v roku 2011 na stupeň utajenia “Tajné”
 • prevádzkový riaditeľ, vedúci zamestnanci, zamestnanci v správe, prepravnej a zásahovej skupiny a zamestnanci PCO sú držiteľmi osvedčenia NBÚ, podľa ktorého sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia “Dôverné”
 • od roku 2005 spoločnosť spĺňa kvalitatívne parametre získaním Certifikátu systému manažérstva kvality podľa najnovších noriem ISO 9001:2015 v oblasti strážna služba
 • od roku 2006 spoločnosť spĺňa podmienky pre Priemyselnú bezpečnosť NBÚ SR na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou na úrovni dôverné
 • v roku 2015 bol spoločnosti udelený Certifikát Zhody pre monitorovací systém 1Box   kedy firma spĺňa integračné riešenie v oblasti prevádzky, servisu dohľadového a poplachového centra pri poskytovaní monitorovacích služieb.
 • v roku 2018  spoločnosť splnila parametre pre získanie Certifikátu Dobrá Bezpečnostná Agentúra – ktorá je označením kvality poskytovaných služieb
 • v roku 2019 spoločnosť získala Certifikát ISO/IEC 27001:2013 Systém
  manažérstva informačnej bezpečnosti
 • v roku 2019 firma získala certifikát AAA Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti v oblasti ekonomickej kondície stability firmy. Certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ prínosne nakladá so svojimi vstupmi a efektívne ich mení na kvalitatívne výrobky a služby