TRANSPORTY PEŇAŽNÝCH HOTOVOSTÍ A CENNOSTÍ

prevoz hotovosti sbs nitra

Služby SBS - Transporty peňažných hotovostí a cenností

Transporty peňažných hotovostí a cenností realizujeme prostredníctvom špecializovanej prepravnej skupiny, ktorá pozostáva z kvalifikovaných, fyzicky i psychicky spôsobilých zamestnancov a je vybavená adekvátnymi vozidlami, spojovacou technikou, ochrannými prostriedkami. 

Neodmysliteľnou súčasťou je kvalitná výzbroj  a výstroj zamestnancov. 

Majetok klienta pri tejto činnosti je krytý poistnou zmluvou našej spoločnosti.

TRANSPORTY PEŇAŽNÝCH HOTOVOSTÍ A CENNOSTÍ

corado transport hotovosti corado sbs