OCHRANA OBJEKTOV FORMOU PULTU CENTRALIZOVANEJ OCHRANY (PCO)

pult centralnej ochrany sbska nitra

Ochrana objektov prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO)

Na pulte centralizovanej ochrany monitorujeme nepretržitým 24hodinovým dohľadom, prostredníctvom vlastnej rádiovej siete a ďalších dostupných sietí, objekty rôzneho typu k vysokej spokojnosti našich klientov z celého územia Slovenskej republiky.

Jeho základnou úlohou je moitorovanie a preverovanie pripojených objektov na celom území SR odborne spôsobilými zamestnancami pultu centrálnej ochrany a zásahových skupín

Služby PCO a zásahovej skupiny:

  • prijatie signálu a jeho vyhodnotenie operátorom PCO
  • vyslanie zásahovej skupiny k obkektu, jeho následná kontrola a zabezpečenie
  • vyrozumenie kontaktnej osoby o poplachu a výsledku kontroly
  • ochrana objektu zásahovou skupinou do odvolania kontaktnou osobou

Pracovisko je vybavené modernými monitorovacími systémami, ktoré umožňujú bezpečný prenos dát v reálnom čase z objektu na PCO, následné odoslanie dát do systému vozidla zásahovej skupiny, čím sa skracuje čas dojazdu na nevyhnutné minimum.

Zároveň PCO umožňuje verifikáciu poplachov dohľadovým kamerovým systémom. Použité technológie umožňujú rozsiahle možnosti interakcie so zákazníkom (SMS, Email, rôzne výstupné zostavy, vrátane telefónnej komunikácie cez integrovanú telefónnu ústredňu).

pult centralnej ochrany sbs nitra

Cena služieb stanovovaná individuálne:

monitorovanie objektu a telefonické kontaktovanie operátorom PCO v prípade narušenia objektu.

monitorovanie objektu, telefonické kontaktovanie operátorom PCO a okamžité vyslanie zásahovej skupiny v prípade narušenia objektu.

Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť disponuje strediskom registrácie poplachov, je služba nepretržite zabezpečovaná minimálne jednou zásahovou skupinou. Zásahová skupina okrem toho plní aj iné úlohy, hlavne zabezpečovanie zvozu finančnej hotovosti od našich klientov do nimi určených bánk

rychla zasahovka corado soat nitra
pult centrálnej ochrany nitra okolie